• English
  • ภาษาไทย
Home > Node > CSTD Thailand Dance Competition 2016

CSTD Thailand Dance Competition 2016

Aug 25 2016

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงออนลี่ นักเรียนชั้น Year 3 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CSTD Thailand Competition 2016 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 18 ออนลี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท All Style Troup รุ่นอายุต่ำกว่า 9 ปี ประเภทการเต้น Jazz