• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Alumni visiting

Alumni visiting

Jun 23 2022

สัปดาห์นี้ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) มีโอกาสได้ต้อนรับการกลับมาของภูมิ ศิษย์เก่าซึ่งจบการศึกษาไปในปี 2013 เขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนชั้น Year 11 และ Sixth Form ถึงเรื่องราวของเขาตั้งแต่ครั้งที่เรียนที่นี่ในระดับชั้น KG ไปจนถึงตอนนี้ในฐานะนักวิเคราะห์และบริหารโครงการฯ ที่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 
ขอขอบคุณภูมิสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำอันล้ำค้าให้กับนักเรียนของเราก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยและเริ่มต้นอาชีพของพวกเขา