• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Teaching staff received the Covid-19 vaccine

Teaching staff received the Covid-19 vaccine

Jun 11 2021

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่และคุณครูชาวไทยของเราได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นแก่ชุมชนเซนต์สตีเฟ่นส์ ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนขอเซนต์สตีเฟ่นส์ จะได้รับวัคซีน