• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 6 Mission to Mars

Year 6 Mission to Mars

Jun 14 2021

นักเรียนชั้น Year 6 ทุ่มเทอย่างหนักใน และได้ใช้ความรู้ ทักษะและความเข้าใจในหัวข้อ IPC เรื่อง Mission to Mars เพื่อทำโครงการให้สำเร็จ พวกเขาค้นคว้าและเรียนเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความพยายามในการเดินทางไปถึงดาวอังคาร จากนั้นเราได้สร้างโมเดล the Mars Curiosity Rover สามมิติของเราเอง เราหารือเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำให้รถแลนด์โรเวอร์สามารถสำรวจดาวอังคารได้สำเร็จในการค้นหาสัญญาณชีวิตในอดีตและปัจจุบัน เราสนุกกับการสร้างสรรค์และสร้างแบบจำลองสามมิติของเรา หวังว่าคุณจะสนุกกับการฟังวิธีที่เราสร้างแบบจำลองเหล่านี้ 
ลิงก์วิดีโอ:  https://bit.ly/3xevnL6