• English
  • ภาษาไทย
Home > news > ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)

ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)

Oct 22 2019

คุณอุไรวรรณ เมธาขจรกุล
ผู้ปกครองเจสซี่


คุณแม่ประทับใจตั้งแต่พาน้องเข้ามาชมโรงเรียนเลย ในเรื่องของคุณครูและผู้ช่วยครู ทุกคนดูแลได้ดีมากด้วยจำนวนนักเรียนที่ไม่มากจนเกินไปต่อห้อง การดูแลค่อนค้างจะทั่วถึง เวลาน้องมีปัญหาอะไรคุณแม่จะได้รับอีเมลล์ตลอด หรือว่าเวลาที่น้องไม่แข็งตรงจุดไหนในเรื่องของการเรียน คุณครูก็จะย้ำมาตลอดให้คุณแม่ช่วยดูในเรื่องนั้นด้วย เหมือนช่วยๆกันเพื่อผลักดันเค้า แต่เรื่องที่ประทับใจของคุณแม่ คือ  น้องเจสซี่มีปัญหาทางด้านสายตา ต้องใส่แว่นค่อนข้างหนา ทีนี้คุณแม่ก็เป็นกังวลว่าเวลามาโรงเรียนน้องจะต้องใส่แว่นขณะเวลาเรียน จะทำให้ถูกเพื่อนล้อไหม เพราะว่าถ้าเค้ารู้สึกว่าไม่สบายใจ จะมีผลต่อการเรียนคือไม่อยากมา แต่คุณครูบอกว่า จะทำให้เจสซี่ไม่รู้สึกอะไรและจะไม่มีเพื่อนคนไหนกล้าล้อเค้าแน่นอน พอหลังจากอีกวันที่เอาแว่นมาให้ รุ่งขึ้นน้องมาบอกว่า คุณครูในห้อง เพื่อนๆ ในห้องใส่แว่นเหมือนหนูกันทั้งห้องเลย มีคนบอกว่าหนูใส่แว่นแล้วสวย เค้าก็เลยเกิดความมั่นใจ คุณแม่ก็เลยเกิดความประทับใจ มันอาจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณแม่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือความใส่ใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณครูที่นี่  และด้วยความที่ว่าเป็นลูกสาวด้วย ก็ไม่สามารถส่งน้องไปได้ไกล ไปเรียนต่างประเทศได้ตั้งแต่เด็ก เราก็อยากจะดูแลเค้า ก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี