• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > ข้อดีของการอยู่โรงเรียนประจำ

ข้อดีของการอยู่โรงเรียนประจำ

ข้อดีของการอยู่โรงเรียนประจำที่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 

การอยู่โรงเรียนประจำที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษามาตรฐานระบบอังกฤษ นักเรียนจะได้ประโยชน์ในระยะยาว ผู้นำและคนที่ประสบความสำเร็จมากมายล้วนเคยผ่านการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำมาก่อน การใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายกว่า ทั้งกีฬา การเรียนเสริม ทัศนศึกษา ฝึกทำอาหาร ฯลฯ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตัวเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความมีระเบียบวินัย นักเรียนไม่ได้แค่เข้าเรียนเท่านั้นแต่ได้ฝึกเตรียมพร้อมความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่นักเรียนประจำเซนต์สตีเฟ่นส์ประทับใจที่สุดคือการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่สามารถหาได้ในกรุงเทพฯ ช่วงเวลาว่างนักเรียนสามารถติวบทเรียนกับครูในเชิงลึกได้เพราะมีเวลามากพอ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ชีวิตโรงเรียนประจำยังเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสู่โลกภายนอก สร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้นักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างกลุ่มเพื่อนที่สนิทในช่วงชีวิตนักเรียนประจำ เป็นมิตรภาพที่หาได้ยากหลังจบการศึกษา