• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > มัธยมศึกษา > Key Stage Manager Welcome (Key Stage 4)

Key Stage Manager Welcome (Key Stage 4)

รายละเอียดเกี่ยวกับ IGCSE

เรายินดีที่ใช้ข้อสอบของเคมบริดจ์สำหรับนักเรียนของเรา

การเลือกสอบวิชา IGCSE เป็นหัวใจสำหรับนักเรียนในการเลือกสาขาที่จะเรียน ครูที่ปรึกษาจะช่วยนักเรียนพิจารณาเลือกวิชาที่เหมาะสมและเหมาะกับอาชีพของนักเรียนในอนาคต

เราจะช่วยให้นักเรียนเลือกวิชาที่จำเป็นสำหรับทักษะของเด็กและเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ A-Levels หรือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป