• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > Farm Mor Por

Farm Mor Por

Dec 29 2020

การไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มหมอปอของนักเรียนประจำในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคมทำให้นักเรียนมีโอกาสมากมายที่ได้ใช้เวลาร่วมกับสัตว์ในฟาร์มหลายชนิด บางคนถึงกับได้ขี่มันเป็นครั้งแรกเลยด้วย