• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > International Day of Older Persons Visit

International Day of Older Persons Visit

Oct 07 2019

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน นักเรียนประจำของเรา บริจาคเสื้อผ้า ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี นักเรียนของเราพูดคุยกับผู้อาศัยบางคน หญิงสาวที่ชื่อวิในรูปด้านล่างนั้นพูดคุยกับนักเรียนหลายคนเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้เด็ก ๆ ฟังว่าเธอเคยไปเรียนอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลา 3 ปี นักเรียนของเราเป็นทูตที่ดีสำหรับโรงเรียนและเป็นตัวแทนของครอบครัวของพวกเขาในการแสดงความเห็นอกเห็นใจและให้ความเคารพผู้สูงอายุเหล่านี้  ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สหประชาชาติประกาศให้เป็นวันผู้สูงอายุ หัวข้อในปีนี้คือ “การเดินทางสู่ความเท่าเทียมกันของอายุ”