• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > News > Mongkut Kiriwan School for the Blind

Mongkut Kiriwan School for the Blind

Oct 07 2019

ในช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าให้ทางโรงเรียนส่งต่อไปยังผู้อาศัยอยู่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน Dr. Alex และ Ms. Wi นำเสื้อผ้าขนาดเล็กซึ่งไม่เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ที่สถานพักพิงแห่งนี้ส่งต่อให้โรงเรียนมกุฏคีรีวันเพื่อคนตาบอด ซึ่ง เซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนนี้ ในปีที่ผ่านมาบางคนมาว่ายน้ำที่โรงเรียนฯ หรือเข้าร่วมการแสดงดนตรีของโรงเรียน  รร.มีความยินดีที่ได้พบนักเรียนที่คุ้นเคยกัน จะได้เห็นว่าพวกเขามีความพัฒนาอย่างไรและสามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ยืนยาว