• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > การสนับสนุนนักศึกษา > สนับสนุนการเรียนรู้

สนับสนุนการเรียนรู้

ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ เราสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทุกคนมีการพัฒนาทั้งด้านการเรียน สังคมและการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ในส่วนที่เด็กบางคนที่ต้องเรียนเสริมเป็นพิเศษ เราจะมีคำแนะนำให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองรวมไปถึงอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือเด็ก เราต้องมั่นใจว่าเด็กนักเรียนของเราจะได้รับการแก้ไขและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น การสนับสนุนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความต้องการและจุดแข็งของนักเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนจะมีการคุยกับครอบครัวเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจสิ่งที่เรานำเสนอเช่นเดียวกับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกโรงเรียน นักเรียนของเราทั้งหมดจะเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุข สุขภาพดี ไปถึงเป้าหมายของพวกเขาสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมของเซนต์ สตีเฟ่นส์