• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > หลักสูตร > มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

สารจากหัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเว็บไซต์แผนกมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ ดิฉันหวังว่าท่านจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
เราภูมิใจในระดับมัธยมศึกษาของเราอย่างยิ่ง เราเป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่เพื่อนักเรียนของเราและเรารู้ว่านักเรียนแต่ละคนของเราต้องการอะไรเพื่อการเติบโต เราสนับสนุนให้นักเรียนของเราเติบโตอย่างเฉลียวฉลาด, มีความคิดที่อิสระและเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ ความเข้มงวดทางวิชาการที่ควบคู่ไปกับการดูแลที่ยอดเยี่ยมของเราเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของเขาหรือเธอ และให้ทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายของศตวรรษที่ 21
เรามีคุณครูที่เป็นเลิศด้านวิชาการความรู้และความกระตือรือร้นสนใจในวิชาที่พวกเขารับผิดชอบ ซึ่งนั่นหมายความว่านักเรียนของเราจะได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอยู่เสมอในการสอบ IGCSE และ AS-level
ใน Key Stage 3 (Year 7-9) นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตร the International Middle Years Curriculum (IMYC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดในระดับสากล ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากระดับชั้น Primary
ใน Key Stage 4 (Year 10-11) หลักสูตร the International GCSE (IGCSE) สร้างขึ้นจากพื้นฐานของ Key Stage 3 ในขั้นนี้ นักเรียนจะต้องเลือกว่าจะเรียนวิชาใดต่อไป (โดยปกติเลือก 8-9 วิชา) มีวิชาให้เลือกมากมายเพื่อรองรับทุกความสนใจและเปิดองค์ความรู้ที่กว้างขวาง ในขณะเดียวกันก็ให้เวลาในการศึกษาแต่ละเรื่องในเชิงลึกด้วยเช่นกัน
ใน Sixth Form (Year 12-13) ที่เซนต์สตีเฟ่นส์เป็นไปตามหลักสูตร the International A-level เพื่อให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญใน 3 หรือ 4 วิชา นอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าร่วมโปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นต่อไปของพวกเขาด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่นี่ในประเทศไทยหรือในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ทั่วโลก วิสัยทัศน์ของเซนต์สตีเฟ่นส์ที่ว่า “East meets West” ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศใด ๆ ก็ได้
ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสหศึกษา คุณครูของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (ESL) และเรายังมีบทเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะ เราให้การสนับสนุนนักเรียนเป็นรายบุคคลนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
เราคาดหวังให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโปรแกรมเสริมหลักสูตรของเรา ที่เซนต์สตีเฟ่นส์มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและท้าทายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา, การแสดงออก และในชุมชน เราให้โอกาสนักเรียนในกาเรรียนรู้ที่จะแข่งขัน พร้อมรับความความสำเร็จและความล้มเหลว เพื่อพัฒนา “Growth Mind-set” ที่ช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น
เราเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนและฉันมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้พบกับผู้ปกครอง


Mr. Neil Hayward
หัวหน้าครูฝ่ายมัธยม