• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ ได้รางวัล Top in The World CIE Awards (IGCSE)

นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ ได้รางวัล Top in The World CIE Awards (IGCSE)

Feb 08 2019

นาย สิทธินนท์ ดำรงทวีศักดิ์ (บอส) นักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ ได้รางวัล Top in The World CIE Awards วิชาคณิตศาสตร์ IGCSE

ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ตั้งแต่เนอร์สเซอรี่และปัจจุบันเรียนอยู่ Year 11  ผมได้รางวัล Top in the World วิชาคณิตศาสตร์ ของการสอบของCambridge International Examinations ซึ่งเป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัย Cambridge สำหรับเด็กนักเรียนนานาชาติทั่วโลก ผมภูมิใจมากที่สอบได้รางวัลนี้ ก่อนการสอบผมได้ฝึกทำข้อสอบเก่า โดยฝึกทำข้อสอบของปีก่อน อย่างเช่นของปี 2016 และ 2015...ย้อนหลังลงไปเรื่อย ๆ  ฝึกทำเพื่อให้มีความคุ้นชินกับคำถามเหล่านี้เพื่อเวลาทำข้อสอบจริงแล้วเราจะได้ทำได้ ข้อดีของการเรียนที่เซนต์สตีเฟ่นส์คือทางโรงเรียนมี resources และ facilities ที่ดี สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบ ผมแนะนำให้น้อง ๆ อ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบเก่า เยอะ ๆ หรือทำ My Map ที่ทำให้เราย้อนกลับมาดูได้ วิชาที่ผมชอบที่สุด คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ในอนาคตผมอยากเรียนคณะแพทย์ศาสตร์

เทคนิคพิเศษของผมคือ "ตั้งใจฟังที่ครูสอนในวิชาเรียน เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราอาจจะพลาดคะแนนอย่างที่เราตั้งใจ น้อง ๆ ทุกคนมีศักยภาพ  ถ้าเราตั้งใจเรียนก็จะไม่มีอะไรมาปิดกั้นเราได้ครับ"