• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > The 1988 musical 'Hairspray

The 1988 musical 'Hairspray

Apr 12 2018

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เซนต์สตีเฟ่นส์ฯ ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยการแสดงดนตรีเรื่อง Hairspray ในปี 1988 โดยการสำรวจและการเน้นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติและความอยุติธรรม นักเรียนทุกคนแสดงความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนละครประสบความสำเร็จอย่างมาก คณะนักเรียนกว่า 70 คน ได้พัฒนาทักษะในด้านการแสดง การออกแบบท่าเต้น การออกแบบชุด เครื่องแต่งกาย ดนตรี การจัดการเวที และการสนับสนุนด้านเทคนิคเบื้องหลังเวที ผู้อำนวยการ Ms. Kellie ผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายการละครของเซนต์สตีเฟ่นส์ กล่าวว่า " ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับนักเรียนของเรา พวกเขาได้แสดงพลังบวกและแสดงการปรับตัวในการทำงานในกระบวนการทั้งหมดนี้ แต่ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังต้องท้าทายในการแสดงดนตรีที่สลับซับซ้อน แต่พวกเขาได้ทำเรื่องนี้ด้วยความสามารถที่ฝึกฝนมาอย่างดี ดิฉันมีคววามสุขอย่างแท้จริงที่ได้ทำงานร่วมกันนักเรียนในการแสงดครั้งนี้