• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > The 9th Rank - the Mental Math World Cup 2023

The 9th Rank - the Mental Math World Cup 2023

Sep 21 2023

ขอแสดงความยินดีกับ Sean นักเรียนชั้น Year 3 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) คว้า Rank 1 ในประเภท Challenger และผ่านเข้ารอบ Round 1 ในประเภท Qualifiers และ Grand Finale อีกทั้งยังคว้าอันดับที่่ 9 ในประเภท Country Topper ในการแข่งขัน Mental Math World Cup 2023 เมื่อวันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2566