• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Chinese New Year

Chinese New Year

Jan 27 2020

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เราได้จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ เราได้รับคำอวยพรด้วยอากาศที่ดีและสามารถจัดขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่และดูการเชิดสิงโต มังกรด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเครื่องแต่งกายแบบจีนไปพร้อมกับทุก ๆ คนด้วย นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามแบบฉบับของจีน ทุกคนดูดีมากและนี่เป็นโอกาสสำคัญ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง