• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Congratulations to Lana, Year 11

Congratulations to Lana, Year 11

Dec 07 2022

ขอแสดงความยินดีกับ Lana นักเรียนชั้น Year 11 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) รับรางวัล “ผู้เล่นทรงคุณค่า” จากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ รายการ “Land of Smiles 2022” (Women's Open Division) ที่ TIIHA ระหว่างวันที่ 1 - 5 พศจิกายน 2565