• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Connecting Cultures assembly on Scandinavia

Connecting Cultures assembly on Scandinavia

May 31 2018

ในวันพฤหัสบดี นักเรียน Year 6AK และ 6JT ได้จัดการแสดงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวัฒนธรรมกับสแกนดิเนเวีย! เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหัวข้อ IPC ของพวกเขา: ผู้ยิ่งใหญ่ มีความเป็นผู้นำและกล้าหาญ ในขณะที่พวกไวกิ้งเกิดขึ้นจากสแกนดิเนเวีย พวกเขาได้แบ่งปันข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้โดยนำเสนอได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ