• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Early Years Art Auction

Early Years Art Auction

Mar 10 2022

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่างาน Early Years Art Auction จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านั้น นักเรียนในระดับชั้น Early Years แต่ละห้องตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน ผลงานศิลปะจะถูกส่งไปยังผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจากแต่ละห้องเรียน รายได้จากการประมูลจะมอบให้แก่ องค์กร PAW องค์กรกุศลที่เราเลือก