• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Early Years Open House

Early Years Open House

Mar 04 2019

ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับครอบครัวจากนักเรียนระดับ Early Year จำนวนมากในงานเปิดบ้าน และเพื่อแนะนำพวกเขาให้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเราและเพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระบบนานาชาติ  หลังจากการนำเสนอนห้องประชุม นักเรียน Year 6 ได้นำคณะผู้ปกครองและเด็ก ๆ นำทัวร์โรงเรียฯ ทำให้เห็นเด็กนักเรียนของเซนต์สตีเฟ่นส์ กระตือรือร้นในห้องเรียนและสัมผัสการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูงทำให้เด็กประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิต การเลือกโรงเรียนฯที่เหมาะกับบุตร-หลานของท่านคือการตัดสินใจครั้งสำคัญและเรายินดีที่หลายท่านคิดว่าเซนต์สตีเฟ่นส์ เป็นสถานศึกษาที่เหมาะสำหรับบุตร-หลานหลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศโรงเรียนฯ แล้ว