• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > The FOBISIA Mathematics Competition 2022

The FOBISIA Mathematics Competition 2022

Mar 28 2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม นักเรียนชั้น Year 5 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมการแข่งขัน the FOBISIA Mathematics Competition ประจำปี นักเรียนผ่านเข้ารอบถัดไปในวันแรกของการแข่งขันและพบกับบททดสอบที่ท้าทายมากขึ้นในวันที่สอง ถึงอย่างนั้นพวกเขายังสามารถเอาชนะหนึ่งในสามของผู้แข่งขันทั้งหมดได้ นี่เป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาแข่งกับนักเรียนชั้น Year 6 จากโรงเรียนอื่น ๆ ขอแสดงความยินดีกับ Adel, Chay Chay, Tique และ Yaya