• English
  • ภาษาไทย
  • 简体中文

Search form

Home > news > FOBISIA Maths Competition 2018

FOBISIA Maths Competition 2018

Apr 02 2018

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก 4 คนของทีมคณิตศาสตร์ชั้น Year 6 ของ St Stephen’s ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน FOBISIA Maths Competition ในปี 2018 ที่โรงเรียนนานาชาติ ABC เมืองโฮจิมินห์ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม มีทีมแข่งขันกับนักคณิตศาสตร์ชั้นนำบางส่วนจาก 9 ประเทศจากทั่วเอเชียและได้รับการจัดอันดับที่ 12 จาก 30 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนมีส่วนร่วมมีประสบการณ์สนุกและคุ้มค่า