• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Fobisia Student Leadership conference

Fobisia Student Leadership conference

Sep 29 2017

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ Becky, Ben และ Maprang เข้าร่วมการประชุมผู้นำ Fobisia Student Leadership ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อตอบสนองและอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการเป็นผู้นำและกลยุทธ์การพัฒนาทีม พวกเขาได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับ 12 โรงเรียนจากทั่วเอเซีย นักเรียนได้รับการสนับสุนนจากเจ้าหน้าที่และมูลนิธิ Jump  ตลอดการทำงานอย่างหนักพวกนักเรียนยังได้มีโอกาสล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนวันศุกร์และโชคดีที่ได้ชมทัศนียภาพของวัดอรุณฯ ที่เพิ่งได้่รับการบูรณะ นักเรียนกลับมาที่โรงเรียนพร้อมกับแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ รวมถึงการได้พบปะและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ อีกด้วย