• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Friendship Cupcakes - KG

Friendship Cupcakes - KG

Dec 22 2021

นักเรียนระดับชั้น KG ห้อง Emeralds ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จัดกิจกรรมอบคัพเค้ก นอกจากเด็ก ๆ จะทำตามสูตรขนมแล้ว เราสอนสิ่งสำคัญที่เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ การมอบความรัก การแบ่งปัน ความมีเมตตา การกอดให้กำลังใจ และมอบความสุขให้กันและกัน เพื่อให้คัพเค้กนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น กิจกรรมทำคัพค้กวันนี้ทำให้เด็ก ๆ กลายเป็นเพื่อนที่น่ารักสำหรับทุกคน