• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Graduation Ceremony 2021

Graduation Ceremony 2021

Jun 30 2021

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) มีความภาคภูมิใจในการจัดงานจบการศึกษาให้นักเรียนชั้น Year 13 นักเรียนทั้ง 15 คนและครอบครัวมาที่โรงเรียนตลอดทั้งช่วงเช้า โดยมั่นใจได้ว่าทุกกลุ่มรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและเข้าร่วมพิธีการที่ต่างรอคอย นักเรียนแต่ละคนรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาและช่อดอกไม้โดย Mr. John Rolfe และ ดร. วิสุทธิ์ จากนั้นจึงถ่ายรูปร่วมกับครอบครัว พิธีปีนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและแตกต่างไปจากพิธีในปีก่อน ๆ ที่ทั้งนักเรียน ครอบครัว และคุณครูรู้สึกว่าเป็นวันพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพิธีการถูกจัดในรูปแบบความเป็นส่วนตัวและเปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับครอบครัว ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตโรงเรียน โรงเรียนฯ ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2020-2021 มีความสุขและโชคดีในการศึกษาของพวกเขา เราภาคภูมิใจและดีใจที่พวกเขาเป็นนักเรียนของเซนต์สตีเฟ่นส์ 
ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/35YQuWt