• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Graduation Ceremony 2022

Graduation Ceremony 2022

Jun 29 2022

พิธีจบการศึกษาของนักเรียนชั้น Year 13 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) รายล้อมไปด้วยครอบครัว เพื่อน และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมากที่สุดเวลาหนึ่ง นักเรียนชั้น Year 13 บอกเล่าถึงช่วงเวลาของพวกเขาในโรงเรียน บางคนใช้เวลากว่า 15 ปี ณ ที่แห่งนี้ 
พวกเขาทุกคนมีความโดดเด่นและเป็นชั้นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก  นักเรียนต่างเตรียมพร้อมกับชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ซึ่งเรามั่นใจได้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ที่ดีต่อไป พวกเราขออวยพรให้เด็ก ๆ โชคดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับการเรียนในอนาคต