• English
  • ภาษาไทย
  • 简体中文

Search form

Home > news > IGCSE Mandarin students visited Chinatown

IGCSE Mandarin students visited Chinatown

Dec 11 2019

นักเรียน IGCSE Mandarin ของเราได้ไปทัศนศึกษาเยาวราชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ลิ้มรสอาหารจีน และฝึกฝนการพูดและอ่านภาษาจีน