• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Inam's participation in BMX bike riding

Inam's participation in BMX bike riding

Apr 26 2021

ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เรามุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกโรงเรียนที่กระตุ้นให้พวกเขาเคลื่อนไหวร่างกายและรับความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ Inam มีส่วนร่วมในการขี่จักรยาน BMX ปัจจุบันเขากำลังแข่งขัน Thailand national BMX Championship 2021 เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถทำได้ เราขอให้เขาโชคดีในฤดูกาลปีนี้