• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Kidzania

Kidzania

Nov 27 2019

นักเรียนชั้น Year 4 ไปทัศนศึกษาครั้งแรกในปีนี้ พวกเขาไปที่สยามพารากอนที่ซึ่งพวกเขาได้สัมผัสการทำงานผ่าน Kidzania ซึ่งช่วยให้เด็กเข้าใจโลกธุรกิจได้ลึกซึ้งขึ้นและช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงาน