• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > KS2 Sports Day 2022

KS2 Sports Day 2022

Jun 08 2022

นักเรียน Key Stage 2 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทในวัน Sports Day 2022 เช่น ขว้างบอลเพื่อทดสอบความแม่นยำ กระโดดสูงและกระโดดไกล โดยนักเรียนแข่งขันในระดับรุ่นเดียวกัน นอกจากนี้เรายังจัดการแข่งขันสำหรับผู้ปกครอง และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกอีกด้วย