• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Loy Krathong 2021

Loy Krathong 2021

Nov 19 2021

ลอยกระทง คือหนึ่งในเทศกาลสำคัญของประเทศไทยซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ งานลอยกระทงประจำปีที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งนักเรียนและบุคลากรดูยอดเยี่ยมในชุดไทยที่ใส่มาโรงเรียน ก่อนวันลอยกระทง นักเรียนในชั้นเยียร์ 1-6 ได้เรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ตลอดจนพิธีอันโดดเด่นของแต่ละภาค นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงอีกด้วย เช่น นักเรียนเยียร์ 1-2 ได้ทำตุ๊กตากระดาษลอยกระทง และนักเรียนชั้นเยียร์ที่ 3-6 ได้ทำกลีบกระทงจากใบตอง
นักเรียนจากทุกชั้นปีได้มีช่วงเวลาที่สนุกสนานในการทำกระทง เริ่มด้วยนักเรียนชั้นเยียร์ 1-2 ทำกระทงจากกลีบบัวกระดาษ นักเรียนชั้นเยียร์ 3-6 ทำกระทงจากก้านกล้วย ใบตอง และประดับกระทงด้วยดอกไม้ไทย นักเรียนของเรานำถุงกระดาษหรือถุงผ้าเพื่อมาใส่กระทงกลับบ้านเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีในการเฉลิมฉลองเทศกาลที่มีเสน่ห์นี้ เรายังได้สอนให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสอนให้พวกเขารู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการรักษาประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนี้
ประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้จึงถูกจัดขึ้นโดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด19 และแม้ว่าจะต้องรักษาะระยะห่าง นักเรียนของเราก็ยังมีช่วงเวลาที่ดี ในการถ่ายภาพชั้นเรียนกับโคมล้านนาสีสันสวยงามที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อโอกาสนี้

 

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/32b9TVf