• English
  • ภาษาไทย
  • 简体中文

Search form

Home > news > Open Day on 10th December 2019

Open Day on 10th December 2019

Dec 13 2019

ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ได้เปิดบ้านและต้อนรับครอบครัวมากกว่า 90 ครอบครัวเพื่อดูการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่โรงเรียนของเรา ผู้เข้าชมประทับใจอย่างมากและมีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มจากภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้ปกครอง หากท่านประสงค์จะเยี่ยมชมโรงเรียนฯ สามารถโทรมาที่สำนักงานทันที โดยไม่ต้องรอการเปิดบ้านครั้งต่อไป