• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Parent & Toddler group, Little Gems

Parent & Toddler group, Little Gems

Jan 24 2023

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในชั้นเรียน Parent and Toddler “Little Gems” เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ จะมีช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้
ในปฐมวัยเด็ก ๆ ทุกคนเรียนรู้ผ่านการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักสัตว์ชนิดต่าง ๆ, การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวด้วยการระบายสีและตัดแปะ และการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การเล่นก็คือการฝึกซ้อมในชีวิตจริง เด็ก ๆ มักจะชอบเล่นด้วยกันและหน้าที่ของเราคือการดูแลให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ สนุกและปลอดภัยและคอยแนะนำให้พวกเขาเล่นกันดี ๆ เพื่อความสุขของนักเรียนตัวน้อยของเราทุกคน