• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Parents Interview - Emily & Matthew

Parents Interview - Emily & Matthew

Nov 12 2021

คุณปฎลและคุณนัยนา จิรสันติ์ ผู้ปกครองของเอมิลี่และแมทธิว พูดคุยกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการศึกษานานาชาติระบบอังกฤษและเหตุผลที่เลือกโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ให้กับลูก ๆ ของพวกเขา