• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > St. Stephen's House Day 2017

St. Stephen's House Day 2017

Sep 13 2017

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ร่วมงาน House Day 2017 โดยนักเรียนระดับชั้น Year 1-13 เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายของโรงเรียนฯ แบ่งเป็นทีม House แต่ละทีมสนุกสนานกับกิจกรรม
​กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะทำให้นักเรียนมีสุขภาพดีจากการแข่งกีฬาหลากประเภทยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียนอีกด้วย