• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Transition Year 6 to Year 7

Transition Year 6 to Year 7

Jun 09 2022

ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น Year 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลื่อนชั้นเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง Mr Antony ที่จะเริ่มในตำแหน่ง Key Stage 3 Manager ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้  อธิบายกิจวัตรประจำวันซึ่งมีทั้งความเหมือนและต่างกับปัจจุบัน Mr Antony ยังเน้นย้ำถึงการมีระเบียบวินัยทั้งที่บ้านและโรงเรียนนั้นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้นักเรียนและผู้ปกครองยังมีช่วงได้พูดคุยสอบถามคุณครูและนักเรียนชั้น Year 7 ที่เข้าร่วมงานด้วย การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ Transition ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่นักเรียนชั้น Year 6 จะได้ลองใช้เวลาเรียนเหมือนระดับมัธยม ทั้งการลงทะเบียน บทเรียน เวลาพักและอาหารกลางวัน เพื่อเตรียมสู่การเป็นนักเรียนชั้น Year 7 ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้