• English
  • ภาษาไทย
  • 简体中文

Search form

Home > news > Wai Kru Ceremony Early Years

Wai Kru Ceremony Early Years

Oct 04 2018

พิธี "ไหว้ครู" เป็นพิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นปีการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายนช่ นักเรียนระดับ Early Years เตรียมพวงมาลัยดอกไม้มาเพื่อมอบให้ครูของพวกเขาและขอบคุณคุณครูที่ให้ความรู้  พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะแสดงความเคารพอย่างลึกซึ้งโดยการนำเสนอดอกไม้แก่ครูในพิธีและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้ประเพณีการกราบครูและผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นพิธีที่น่ารักซึ่งรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของ "East Meets West" มาสอนให้นักเรียน