• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 13, class of 2021, achievements

Year 13, class of 2021, achievements

Jun 11 2021

Deแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แต่ปีการศึกษา 2020-21 ก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น Year 13 ของเรา พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษ แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว ทัศนคติที่ดีและมีอารมณ์สนุกสนาน พวกเขาอยู่เคียงข้างกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอ และสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนที่ท้าทาย สร้างกิจกรรมที่เสริมคุณค่า และการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรในชุมชนของเรา 
ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ของเราจะยังคงอยู่ในประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เริ่มที่ Head Boy ของเรา Chris ได้รับข้อเสนอมากมาย แต่เขาตัดสินใจเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเรียนเศรษฐศาตร์ โดยได้รับทุนการศึกษาที่เขาภาคภูมิใจ Aim จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์เช่นกัน เธอได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน และขอความแสดงยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้สำหรับหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ Boss D. จะเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรวิศกรรมนานาชาติ เพื่อศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และยังได้รับทุนการศึกษาโดยเน้นที่ความสำเร็จอันน่าประทับใจของนักเรียนจำนวนมากด้วยรางวัลด้านเงินทุน 
Jebby จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ในขณะที่ Macro จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อดิจิตัล Nana เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อศึกษาด้านการแพทย์และการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Ohm T. เข้าศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต่อที่ KMIT สาขาวัศดุศาสตร์ Oui Pern จะพัฒนาความสามารถทางดนตรีของเขาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกศึกษาดนตรีแจ๊ส Pat จะศึกษาปริญญาตรีสาขานวัตกรรมและการบริการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Team เป็นหนึ่งในสามคนของนักเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรที่เขาเลือกคือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สุดท้าย Tor เข้าศึกษาวิศกรรมศาสตร์ต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ Boss D. โดยเป็นสาขาวิศวกรรมนาโน 
นอกจากนี้ John T. จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Delft ในเนเธอแลนด์ เพื่อศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ Pep ย้ายไปที่ Salford ในสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาด้านธุรกิจและกฏหมาย นอกจากนี้ Mei Mei จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยการเข้าเรียนที่ Academy of Art University ใน San Francisco เพื่อศึกษา Graphic Design โดยในขั้นต้นการศึกษาของเธอจะเป็นแบบออนไลน์ และ Looknam จะเป็นนักศึกษาแพทย์คนที่สองของเรา แม้ว่าเธอจะ gap year ก่อนที่จะเข้าเรียนแพทย์ในประเทศไทยในปี 2022
แม้ว่าเราจะเสียใจที่เห็นคนหนุ่มสาวเหล่านี้จบจากโรงเรียน แต่เราก็ภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาและขอให้พวกเขาโชคดีในการศึกษาใหม่ของพวกเขาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังกล่าว 
ลิงก์รายละเอียดพิ่มเติม: https://bit.ly/3vfDwO9