• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 6 Sciences lesson

Year 6 Sciences lesson

Nov 10 2021

นักเรียนชั้น Year 6 สนุกไปกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ พวกเขาวางแผนเพื่อทำการตรวจสอบหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำอัดลมที่คัดเลือกมา จากนั้นชั่งน้ำหนักของเครื่องดื่มแต่ละขวด จับเวลาขณะเขย่า แล้วเปิดแก๊สออกจากขวดที่เขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักอีกครั้ง นักเรียนสนุกกันมากและตอนนี้พวกเขาก็เข้าใจวิธีการชั่งน้ำหนักแก๊สที่ละลายในของเหลวแล้ว