• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 8 students visited the Amphawa Chaipattananurak Conservation Project

Year 8 students visited the Amphawa Chaipattananurak Conservation Project

Nov 25 2019

นักเรียนชั้น Year 8 ของเราได้เยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีที่โครงการนี้ให้การสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่และเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และสนุกกับการชิมผลไม้ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่แช่ไว้ในน้ำกะทิที่ทำใหม่ๆ พวกเขายังเพลิดเพลินไปกับการได้ใช้เวลาในสวนผลไม้ออร์แกนิกด้วย