• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Years 11 and 12 visited Stamford University

Years 11 and 12 visited Stamford University

Jun 17 2024

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น Year 11 และ 12 ไปเยี่ยมชม Stamford University และได้เข้าร่วมเวิร์คชอปต่าง ๆ นักเรียนได้ฝึกเป็นพนักงานบนเครื่องบิน เรียนรู้ขั้นตอนด้านความปลอดภัย วิธีการทักทายลูกค้าและเสิร์ฟอาหารบนความสูง 10,000 เมตร นอกจากนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการชงม็อกเทลและการทำขนมหวาน และในแผนกไอทีพวกเขาได้สร้างวงจรประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวของตัวเอง นี่เป็นโอกาสยอดเยี่ยมที่เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย