• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Remembrance Commemoration

Remembrance Commemoration

Nov 10 2020

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เข้าร่วมงาน Remembrance Commemoration ประจำปีที่ the British Club ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นวันครอบรอบ 75 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรารู้กันว่าวัน Armistice Day ซึ่งเป็นวันที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสดลงเวลา 11:00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 1918 ในปัจจุบัน the Commemoration มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงการเสียสละมากมาย ไม่ใช่แค่การพลีชีพจากผู้เสียชีวิตเท่านั้น นักเรียนชั้น Year 13 Pep และ Oui Pern วางพวงหลีดดอกป๊อปปี้ที่อนุสาวรีย์ในนามของโรงเรียนเรา ที่โรงเรียนจะมีการสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีในวันพุธนี้เวลา 11:00 น. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่ผู้เสียสละในสงครามครั้งนั้น